[ nacházíte se ] úvodní stránka >> aktuality

Aktuality

Dovolte, abych vám představil Exekutorský úřad Semily se sídlem v Turnově a zároveň poněkud přiblížil jeho hlavní činnost.

Soudní exekutor je soukromá osoba, na níž stát delegoval část mocenských práv, která jinak příslušení soudům a má při výkonu exekuční činnosti postavení veřejného činitele. Exekutorské úřady byly zřízeny zákonem č. 120/2001 Sb.

Státní orgány, tj. soudy, správní orgány, finanční úřady, úřední registry osob a majetku, policie i pošta, ale i soukromé osoby jako jsou banky, pojišťovny, fondy, Burza, Středisko cenných papírů, telekomunikace a další jsou povinni poskytnout exekutorovi potřebné informace a součinnost.

Exekutor může vykonávat svou činnost po celé České republice.

Na exekutora se můžete obrátit  návrhem na provedení exekuce,  pokud máte vykonatelný exekuční titul a povinný nesplnil dobrovolně povinnost v tomto exekučním titulu uloženou.

Všechny další dotazy jsem připraven vám zodpovědět na uvedených kontaktních adresách a telefonních číslech. Těším se na případnou spolupráci.

Mgr. Jan Jindra, LL.M.
soudní exekutor