[ nacházíte se ] úvodní stránka >> aktuality

Dovolte, abych vám představil Exekutorský úřad Semily se sídlem v Turnově a zároveň poněkud přiblížil jeho hlavní činnost.

Soudní exekutor je soukromá osoba, na níž stát delegoval část mocenských práv, která jinak příslušení soudům a má při výkonu exekuční činnosti postavení veřejného činitele. Exekutorské úřady byly zřízeny zákonem č. 120/2001 Sb.

Státní orgány, tj. soudy, správní orgány, finanční úřady, úřední registry osob a majetku, policie i pošta, ale i soukromé osoby jako jsou banky, pojišťovny, fondy, Burza, Středisko cenných papírů, telekomunikace a další jsou povinni poskytnout exekutorovi potřebné informace a součinnost.

Exekutor může vykonávat svou činnost po celé České republice.

Na exekutora se můžete obrátit  návrhem na provedení exekuce,  pokud máte vykonatelný exekuční titul a povinný nesplnil dobrovolně povinnost v tomto exekučním titulu uloženou.

Všechny další dotazy jsem připraven vám zodpovědět na uvedených kontaktních adresách a telefonních číslech. Těším se na případnou spolupráci.

Mgr. Jan Jindra, LL.M.
soudní exekutor

Pro dlužníky
Exekutorský úřad, 22.6.2018 16:33 | celý článek
Základní informace o průběhu exekučního řízení
Kontakty
Ondřej Peřina, 25.9.2010 11:40 | celý článek
Oficiální kontakty na Exekutorský úřad Semily se sídlem v Turnově.
Napište nám
Ondřej Peřina, 25.9.2010 11:40 | celý článek
Napište nám zprávu přímo z těchto internetových stránek exekutorského úřadu.
Nemovitosti
Ondřej Peřina, 25.9.2010 11:39 | celý článek
Přehled dražeb nemovitostí
Movité věci
Ondřej Peřina, 25.9.2010 11:38 | celý článek
Přehled dražeb movitých věcí.
Dražby
Ondřej Peřina, 25.9.2010 11:38 | celý článek
Informace o prováděných dražbách movitých a nemovitých věcí v rámci výkonu exekutorského úřadu.
Úřední deska
Ondřej Peřina, 25.9.2010 11:37 | celý článek
Doručované písemnosti zveřejněné na oficiální elektronické úřední desce Exekutorského úřadu v Semilech se sídlem v Turnově.
Základní informace
Ondřej Peřina, 25.9.2010 11:33 | celý článek
Řešení pohledávky cestou exekuce je podmíněno existencí tzv. exekučního titulu, jímž je např. vykonatelné rozhodnutí soudu nebo orgánu státní správy, rozhodčí nález apod., prostě jakékoli rozhodnutí, jež lze podle českého právního řádu vykonat. Může jít o titul zavazující dlužníka nejen k peněžitému plnění, ale i k vydání věci, vykonání prací a úkonů atd. Nová právní úprava je plně nastavena na postižení všech forem závazků tak, aby se věřitel mohl dobrat svých práv cestou jejich vynucení.
Aktuality
Ondřej Peřina, 25.9.2010 11:32 | celý článek